Kampus Egitimleri

ROLLER DESIGN STUDIO OLARAK HEDEFİNİZE YÖNELİK ÇALIŞMALARINIZDA REHBER OLUYORUZ!

 

GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜ

 

Yetenek sınavları ile Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nde okumak mümkündür. Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü yapılan iş gereği geleneksel motif odaklı bir yaklaşımda ilerlemiştir. Merkezine ağırlıklı olarak doğayı alan bu bölüm çok eski zamanlardan bugüne kadar varlığını koruyarak devam etmiştir. Geçmişten günümüze gelen motifleri halı ve kilimde, ebru sanatında, seramik ve benzeri meslek guruplarında görmek mümkündür. Hazırlık sürecinde dikkat edilmesi gereken birçok akademik çizim tekniği vardır. Her üniversitenin kendi bünyesinde ayrı ayrı yaptığı sınavlara hazırlanırken, perspektif ve figüratif yapıları çok iyi bilmek gerekir. Okuluna göre farklılık gösterse de genellikle imgesel soru şekilleri tercih edilmektedir. Yetenek sınavları, baraj ve bölüm olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Her iki sınavda da birçok okul imgesel soru biçimlerini tercih eder. TYT sınavında yeterli bir puan alan herkes çizim baraj sınavına girebilir. Barajda yeterli puanı elde eden öğrenciler ise son çizim aşaması olan bölüm sınavına girebilir. Burada ortaya konulması gereken sınav kağıdında geleneksel bölümü öğelerinin net olarak görülmelidir.  Malzeme farklılıklarını aktarırken dokular arasındaki geçişlerin net olarak görülmesi gerekir. O anın ruhunu yansıtma şekli, mimikler, anatomik çözümlemeler, perspektif ile beraber sahnenin yapısı, oran orantı gibi birçok önemli noktaların anlaşılır olması gerekir. Kâğıdı izleyen seyirciye anlık çekilen bir fotoğraf izlenimi vermelidir.

 

İmgesel Nedir?

İmgesel çizimi kısaca hayalden yapılan çizim manasındadır. Çizim yapan kişinin belli bir hikâye veya metin doğrultusunda kurgulayıp kağıda aktardığı çizim türüdür. Yetenek sınavlarında devlet ve özel üniversitelerin sıkça sorduğu bir soru türüdür.

 

 GSF Hazırlık Eğitimi Kimler İçin?

-Güzel Sanatlar Üniversitelerinin yetenek sınavlarına akademik çizim teknikleri ile hazırlık yapıp başarı elde etmek isteyen öğrenciler,
-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Marmara Güzel Sanatlar Üniversitesi gibi Devlet Üniversitelerinde (Grafik, Resim, Moda Tasarımı, Heykel, Sahne Dekor, Animasyon ..) gibi bölümlerinde eğitim görmek isteyen öğrenciler,
-Yeditepe Üniversitesi gibi Vakıf üniversitelerdeki (Moda Tasarımı, Plastik Sanatlar, Grafik) gibi bölümlerinde eğitim görmek isteyen öğrenciler katılabilir.

GSF Hazırlık Eğitiminin İçeriği

-Eğitime katılan tüm öğrenciler ile akademik çizim tekniklerini merkeze alarak alt yapı oluşturulmaktadır. Perspektif teknikleri ile başlanarak, mekan, figür, anatomi, nesne, ışık gölge, ölçülü çizim gibi tüm sınavlarda ve sınav sonrasında her çizerin öğrenmesi gereken bilgileri içeren zengin bir eğitim alacaksınız.

GSF Hazırlık Eğitiminin Sonundaki Kazanımlar

-Eğitimi tamamladığınızda Vakıf ve Devlet Üniversitelerinin sınavlarında başarı elde edecek konumda olacaksınız.
-İmgesel veya referanslı çizimlerdeki tüm teknikleri kavramış olacaksınız.

 

GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜ OLAN ÜNİVERSİTELER

-MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ- (DEVLET ÜNİVERSİTESİ)

-MARMARA GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ- (DEVLET ÜNİVERSİTESİ)

-AKDENİZ GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ- (DEVLET ÜNİVERSİTESİ)

-UŞAK GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ- (DEVLET ÜNİVERSİTESİ)

-ABANT İZZET BAYSAL GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ- (DEVLET ÜNİVERSİTESİ)

-SAKARYA GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ- (DEVLET ÜNİVERSİTESİ)

-SELÇUK GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ- (DEVLET ÜNİVERSİTESİ)

EĞİTİM ÇALIŞMALARI