Blog

GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜ


GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜ

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü yapılan iş gereği geleneksel motif odaklı bir yaklaşımda ilerlemiştir. Merkezine ağırlıklı olarak doğayı alan bu bölüm çok eski zamanlardan bugüne kadar varlığını koruyarak devam etmiştir. Geçmişten günümüze gelen motifleri halı ve kilimde, ebru sanatında, seramik ve benzeri meslek guruplarında görmek mümkündür.

 

GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜ YETENEK SINAVI

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümüne hazırlık sürecinde dikkat edilmesi gereken birçok akademik çizim tekniği vardır. Her üniversitenin kendi bünyesinde ayrı ayrı yaptığı sınavlara hazırlanırken perspektif ve figüratif yapıları çok iyi bilmek gerekir. Okuluna göre farklılık gösterse de genellikle imgesel soru şekilleri tercih edilmektedir. Yetenek sınavları baraj ve bölüm olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Her iki sınavda da birçok okul imgesel soru biçimlerini tercih eder. TYT sınavında yeterli bir puan alan herkes çizim baraj sınavına girebilir. Barajda yeterli puanı elde eden öğrenciler ise son çizim aşaması olan bölüm sınavına girebilir. Burada ortaya konulması gereken sınav kağıdında, geleneksel bölümü öğelerinin net olarak görülmesi gerekir.  Malzeme farklılıklarını aktarırken dokular arasındaki geçişlerinin farklarını yakalamalıyız. O anın ruhunu yansıtma şekli, mimikler, anatomik çözümlemeler, perspektif ile beraber sahnenin yapısı, oran orantı gibi birçok önemli noktaların anlaşılır olması gerekir. Kâğıdı izleyen seyirciye anlık çekilen bir fotoğraf izlenimi vermelidir.