Blog

GÜZEL SANATLAR LİSESİ YETENEK SINAVLARINA HAZIRLIK


GÜZEL SANATLAR LİSESİ YETENEK SINAVLARINA HAZIRLIK 

Güzel Sanatlar Liselerinin formatında, her okul kendi bünyesinde ayrı ayrı sınav yapmaktadır. Güzel Sanatlar Liselerinde okumak isteyen öğrencilerin, kendi çizim tarzına en uygun okulu belirleyip toplamda en fazla 3 tercih olacak şekilde sınavlarına girmesi gerekmektedir. Sınavlarda birçok akademik çizim konuları dikkate alınmaktadır. Figür ve mekan uyumu, oran-orantı, perspektifte ölçülü çizim, anatomik detaylar, açık koyu dengesi, istenilen çizimlerin hikaye olarak tam karşılığının olması gibi kriterlere bakılır. Tüm bu detayların üst başlığı olarak imgesel ve desen olarak isimlendirebiliriz. Okulların kendi yaptığı sınavların %70’i okul başarı puanının ise %30’u alınacak şekilde puanlanmaktadır. Tüm bu puanların yüzdelik dağılımlarına göre tek bir puan çıkarılır ve bunun sonucunda okullara yerleşim sıralaması belirlenir. Bir kursun tüm süreç boyunca öğrenciye her anlamda destek olması gerekmektedir. Kendini geliştirebileceği en iyi okulun analizinden sınavlarda soruların çeşidine kadar her şeyi detaylı olarak inceleyip süreç boyunca yönlendirmesi gerekir.