Blog

YETENEK SINAVI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ


1-YETENEM SINAVLARINDA KOMPOZİSYON YERLEŞİMİ
Güzel sanatlara hazırlık sınavlarında dikkat edilmesi gereken birçok önemli nokta vardır. Bunlardan bir tanesi de kompozisyon yerleşimidir. Akademik kompozisyon kurallarına göre yerleştirmek istiyorsak diyagonel veya üçgen kompozisyon kurallarına göre planlama yapabiliriz. Hiçbir çizimde yer çekimi kuralını göz ardı etmemeliyiz. İnsan gözü ve bilinç altı bu temel kuralın etrafında döndüğünü için kağıtta hissedilmesi gerekmektedir.

2- YETENEK SINAVLARINDA HİKAYE VE KURGU
Güzel sanatlara hazırlık sınavlarında hikayenin anlatım biçimi ve aktarımı önem arz etmektedir. Soru aktarıldıktan sonra her aşamayı belli sürelerde bölmek iyi bir sınav stratejisi olabilir. Düşündüğümüz ve hayal ettiğimiz imgeleri aktarırken detaylara takılmadan yerleşimini tamamlayıp, doğruluğundan emin olduktan sonra netlemelerine ve tonlamalarına geçmeliyiz.

3-YETENEK SINAVLARINDA ORAN ORANTI
Güzel sanatlara hazırlık sınavında çizdiğimiz her şey özellikle bizden oranlarda farklılık olması istenmediyse, insan gözünün alışık olduğu biçimde çizilmelidir. Perspektifi, çizimin her alanında aktarmamız gerekiyor. Yakını büyük uzağı küçük görürken bu farklılıkları ölçülü bir şekilde yapmak gerekir. İmgeselde veya natürmortta fark etmeksizin ölçülü çizimin getirdiği teknikleri kullanmamız gerekir. Bunlardan bazıları ölçülü boy taşıma kuralı ve sayfa dilimlesidir.

3.A ÖLÇÜLÜ BOY TAŞIMA
Ölçülü boy taşıma kuralı yakındaki bir nesnenin veya figürün boyunu hesaplayıp diğer çizeceğimiz şeyler uzaklaştıkça belli perspektif kurallarına göre küçülmesidir. Bu teknik sayesinde çizdiğimiz her şey gerçek insan gözünün gördüğü kurallara göre çizilip, zemin ile olan ilişkisini doğru bir şekilde oluşturur.

3B-SAYFA DİLİMLEMESİ
Bu kural ile sayfayı belli perspektif tekniklerine göre dilimlere ayırırız. Çizilecek her çizgiyi sayfadaki referanslara göre belirliyoruz. Yeni bir figür veya nesne aktarırken çok fazla referans olacağı için orantılı küçülmeyi doğru ayarlayarak uzak yakın ilişkisini kurabiliyoruz.


4-YETENEK SINAVLARINDA AÇIK KOYU DEĞERİ
Açık koyu dengesi gözün kağıtta gezme süresini arttırır. Keyifli bir şekilde gezen göz, yorulmadan daha fazla detayı görmeye yardımcı olur. Siyah, beyaz ve orta tonu çizdiğimiz her şeyde aktarmamız gerekir. Yer yer bunun için kalem değiştirmemiz de gerekebilir. Çünkü 2b'ye kadar olan kalemler ile orta ton ve açık değerleri bulurken, 3b ve üzeri kalemler ile koyu tonları yakalayabilirsiniz.

4A- TONLAMA YAPARKEN FARKLI KALEM KULLANIMININ ÖNEMİ
Bir çizimde ton farkları ne kadar fazla ise kalitesi o kadar yukarı çıkacaktır. Açık ve koyu rengin de kendi içinde dengesi söz konusudur. Örneğin beyaz bir tişörtü tonladığımızda, ışık gelen yüzeylerde kağıdın kendi rengini kullanırken, siyah bir pantolonda bu kısmın üzerine ton atabiliyoruz. Açık rengin koyusunda en fazla 2b kalem kullanılırken siyah bir cisimde 8b ye kadar kalem kullanımı mümkündür. Eğer düşük numaralar ile istediğimiz koyuyu elde edebiliyorsak kalem numarasını büyütmeye gerek yoktur. Çünkü kalem numarası büyüdükçe uçları yumuşayacağı için çizgilerin dağılma oranı da artacaktır.


5-YETENEK SINAVLARINDA MEKAN VE NESNE
Yetenek sınavlarında mekan ve nesne bir çok kriter bakımında uyum içinde olmalıdır. Mekanın içine çizilen nesnelerin oran orantısı, uzaklaştıkça çizgi ve ton değerinin açılması ile oluşan ton ve çizgi perspektifi, açık koyu dengesi gibi çok önemli konuların ahenk içinde olması, kağıtta olan diğer figüratif yapılarında kalitesini yukarı çekecektir.

6-YETENEK SINAVLARINDA ANATOMİ
Bir çok üniversite farklı soru biçimlerinde sınav yapmaktadır. Anatomi ise bu sınavlarda en sık önümüze çıkan konulardandır. Kimi zaman insan anatomisi, kimi zaman hayvan ve karakterize edilmiş tiplemeler olarak görürüz. Bütünde doğruyu yakalamak için genelde ve detaydaki kısımların doğru çözümlenmesi gerekir. İlişkilerini doğru yakalarken altın oran ölçülerine göre çizmek etkili bir yöntem olabilir. Detaylara inildikçe el, kafa, ayak, omuz, boyun bağlantısı gibi bir çok uç konuların akademik çizim tekniklerine göre çözümlenmesi gerekmektedir.


7-YETENEK SINAVLARINDA ÇİZGİ DEĞERİ
Çizgi değeri bir çizimde kaliteyi gösteren temel konulardandır. Çünkü çizgi değerinde farklılık göstermesi ve neden değişiklik gösterdiğini bilinçli bir şekilde uygulamak o konuya hakim olunduğunu gösterir. Işığın geldiği yön, çukurda veya tepede kalan yerlerdeki ton farklılıklarının asıl sebebidir.

8-YETENEK SINAVLARINDA PERSPEKTİF
Perspektif, tüm çizim aşamalarının en temel konusudur. Çizime başlamadan önce perspektifteki ufuk çizgisini nereden alacağımızı belirlemenin gerekir. Figürde, mekanda, veya nesnede fark etmeksizin her detayı perspektife göre çizmek gerekir. Üstünü veya altını ne kader göreceğimizi belirleyen kısım ise tam da burasıdır.