Blog

PERSPEKTİFİN FARKLI TÜRLERİ


Çizgi perspektifi:

Yakından uzağa gittikçe belli oranlarda küçülme ve görüntülerin renklerinde azalma olur. Çizimde de bunu yakında olan yerleri daha koyu yaparken uzaklaşan kısımları daha silik yaparak belirleyebiliyoruz. Yetenek sınavlarında veya herhangi bir çizimde uzak yakın oranını kuran temel konu budur.

 

Renk perspektifi:

Bir çizimde veya fotoğrafta gerçek insan gözünün gördüğü gibi belli oranda bir denk dengesi vardır. Yakını daha net görürken cisimler bizden uzaklaştıkça daha soluk renklere doğru gider ve bir noktadan sonra renk neredeyse tamamen kaybolur. Çizim yapılırken uzak yakını sadece büyüklük farkları ile değil, renk değişiklikleri ile de belli etmemiz gerekir.