Blog

NATÜRMORT


Natürmort durağanlığın göstergesi olan nesneleri, meyveleri veya buna benzer konuları merkeze alarak yapılan resimleri kapsar. Güzel sanatlara hazırlık aşamalarında veya sanat okullarında çok kez konu alınan bir çizim tarzıdır. Farklı dönemlerde popülerliği değişse de tüm sanat süreci boyunca kendine yer bulmuş bir tarzdır. Güzel sanatlara hazırlık sınavlarında özellikle özel okullar, çokça sorularında yer vermektedir bu konuya. Kimi zaman sandalye, kitap, yangın tüpü, şövale, meyveler ve benzeri malzemeler ile kompozisyonlar kurularak çizilmesi istenmiştir. Bu liste yazılı olarak verilip hayalden çizilmesi beklenmiştir. İmgesel çizimlerinde ise konuyla alakalı olarak giriş nesnesi görevinde kendine yer bulmuştur. Özet olarak kendi kuralları olan natürmort,  her zaman değerini korumayı başarmıştır.