Blog

MODA NEDİR?


MODA NEDİR?

Moda belirli etkenlere göre çok uzun olmayacak şekilde kıyafetleri, ayakkabıları, aksesuarları kapsayacak biçimde olan değişimlerdir. Genelde moda denildiği zaman tekstil odaklı bir yapı akıllara gelse de, aslında bunun çok daha ötesindedir. Moda çok hızlı bir yapıda değişiklik gösterebilir. Bu değişikliği sanatçılar, uzmanlar, tasarımcılar, filmler, sosyal olaylar, ünlüler belirleyebilir. Akımlar ise uzun ve zaman ve yaşanmışlığın sonucunda ortaya çıkar. Kimi zaman moda, akımlardan beslenerek yeni bir popülarite gündeme getirebilir.

    Tekstil sektöründe tüm zamanlarda önemli olan fakat son yıllarda değişen ekolojik şartlardan dolayı daha fazla dikkat çekilen noktalardan olan sürdürülebilir kavramı merkeze yerleşmiştir. Tekstil atıklarının oldukça fazla olması yeni malzeme arayışına itmiştir. Çevreye zarar vermeyen besinlerin liflerinden yapılan kumaşlar, doğada belli bir zaman sonra zarar vermeden çözülen ürünler gittikçe fazlalaşmaya başlamıştır. Tasarımcıların ve bir çok markaların bu konuda ciddi farkındalık uyandırması çevreci yaklaşım için önemli bir rol oynamıştır.

 

MODA BÖLÜMÜ YETENEK SINAVLARINA HAZIRLIK

Moda bölümlerinin yetenek sınavlarında çizim kalitesinin yanı sıra öğrencinin moda görüşü, yenilikçi yaklaşımı, düşündüğü ile kağıda aktardığı arasındaki bağlantı gibi kriterleri incelerler. Her üniversite yetenek sınavlarını kendi bünyesinde ayrı olarak yapmaktadır. Kimi okullarda natürmort tarzı şeyler sorulurken kimilerinde ise imgesel odaklı bir yaklaşım vardır. İmgesel ile baraj ve bölüm sınavlarını yapan üniversitelerde, birinci aşamada istenilen biraz daha genel ve akademik çizim kuralları görülmek istenirken, bölüm sınavlarında birinci aşamada beklenenlere ek olarak tekstil ve moda alanlarına yönelik net olarak imgeler görülmek istenmektedir. Çizilen kumaşların dokusunun çok iyi verilmesi, farklı malzemelerin çizim yolları ile aktarılması, açık koyu dengesinin net olarak görülmesi gibi belirleyici detayların kağıtta olması, sınavı kazandıran temel konulardandır.