Blog

İNSAN MERKEZLİ ÇİZİM VE TASARIM


İNSAN ODAKLI TASARIM NE DEMEK

İnsan odaklı tasarım, 20. yüzyıl tasarım disiplininden gelen ve merkeze insanı, insanın problemlerini ve davranışlarını koyup, bu temellerin çevresinde sürecin yürütülme şeklidir. Bu metot tasarımcıların uygulaması gereken temel kısımlardandır. Empati ve tasarımın birleşmesi sonucunda tasarımı yapan kişinin merkezde olduğu düşüncesinden, kullanıcı odaklı tasarıma geçiş sürecidir. Yeni bir icat ya da olan bir ürünün gelişim ve değişim süreci birazda bu yaklaşımın sonudur. İhtiyaçlar, yaşam şekilleri, problemler ve benzeri durumların analizi sonucunda tasarım süreci başlar. Mimaride, ürün tasarımında veya benzeri tüm meslek gruplarında hayata geçirilen her şeyin, insanın duygularından ve davranışlarından çıkması gerekir. İnsandan uzak düşünülen tüm süreçler amacından uzaklaşmaktadır. Tasarlanan herhangi bir şeyin duygulara hitap etmesi o yapı ile bir bağ kurulmasını sağlayabilir. Bu bağı kurmamız için ciddi araştırmaların ve tespitlerin yapılması gerekir.