Blog

GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK KURSU


GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK KURSU 

Güzel sanatlara hazırlık kursunun çok kapsamlı bir yapıda olması gerekmektedir. Süreç boyunca hem çizim anlamında hem de danışmanlık anlamında yol gösterici olarak hazırlanan öğrencilerin işlerini kolaylaştırmalıdır. Hazırlık sürecinin bir dönem olduğu düşündüğümüzde senenin programlı şekilde dilimlere ayrılması gerekir. Teknik ve teorik kısımların birçoğunu sezonun birinci devresinde anlatarak kalan kısımları pratik yapılacak şekilde ayarlamak gerekir. Özel üniversiteler, devlet üniversiteleri, güzel sanatlara hazırlık liseleri gibi birçok farklı formatta sınav yapan kurumlar mevcuttur. Süreci devamsız ve istikrarlı tamamlayan öğrencilerin tüm sınavlara girecek şekilde eğitimini tamamlaması gerekir. Sınavlar ağırlıklı olarak baraj ve bölüm olarak ilerler. Okulların yapısına göre, tek sınav, baraj ve bölüm sınavı, bunlara ek olarak mülakatın da yapıldığı görülmektedir. Tüm süreç düşünüldüğünde barajlardan farklı olarak bölümlere yönelik ayrı bir hazırlık süreci, portfolyo isteyen okullar için özel olarak portfolyo hazırlama, mülakatlarda sorulabilecek sorular için teorik derslerin kursun bünyesinde mutlaka olması gerekmektedir.  

 

YETENEK SINAVLARINDA BÖLÜM BELİRLEME

Güzel sanatlara hazırlık sınavlarına hazırlık sürecinde en çok düşünülen konulardan biri de seçilecek bölümlerdir. Kimi öğrenciler bu konuda çok net iken bazıları bölümlerini ve ilgi alanlarını belirlemede zorluk çekebilmektedir. Tam da bu noktada eğitim aldıkları çizim kurslarının çok büyük bir önemi vardır. Eğitim alan öğrencinin yatkınlığını çok iyi analiz edip yol gösterici olması önemlidir. Bazı durumlarda uzman eğitmenlerin yaptıkları tespit doğrultusunda, kariyer planında farklı ve olumlu yönelmeler olabilir. Eğitmenlerin bu konudaki bilgisi ve deneyimi belirleyicidir. Yönlendireceği alanda teknik ve piyasa bilgisi, mezun olduğundaki iş imkanları, kendini nasıl geliştireceği gibi hayatı boyunca yön almasını sağlayacağı konuları eğitmenlerin bilmesi ve yönlendirebilme yetisine sahip olması gerekmektedir.

 

GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK KURSU NASIL BELİRLENİR?

-Kursun eğitim içeriği :
Bir kursun eğitim içeriği ve müfredatı bir çok meslek grubunu ve üniversitenin yetenek sınavlarını kapsaması gerekir. Özellikle sınav formatında eğitim veren kurumların içeriğinde temel ve ileri düzey perspektif eğitimi, akademik anatomi dersleri, ürün ve mimari dersleri, alanlara yönelik verilen eğitimler, portfolyo konusunda danışmanlık, sanat tarihi ve bunlara benzer birçok konuyu içeriğinde barındırması gerekir.


-Kurum eğitmenleri:

Bir kurumun başarısının en temel taşlarından birisi de eğitmenleridir. Eğitmenlerin okuduğu okullar, portfolyosunda yaptığı çalışmalar, öğrencileri ile olan ikili diyalogları, öğrenci psikolojisinden anlama gibi birçok kriter sınav süreci boyunca başarıyı etkileyecek olan konulardandır.


-Kursun başarıları ve tecrübeleri:
Kurs araştırması yapılırken başarıları ve daha önceki öğrencilerinin kazandığı okullar birçok konuda fikir sahibi olmamıza yardımcı olur. Daha önce o kurumda eğitim almış insanların yaptığı yorumlar ve bu tarz geri bildirimleri takip edip kararımızı vermede belirleyici rol oynamaktadır. Güzel sanatlara hazırlık sürecine ilk başladığımız anlarda hangi bölümü istediğimiz konusunda fikrimizi netleştirememiş olabiliriz. Tam da bu noktada eğitmenlerin ve kurumda çalışan tecrübe sahibi diğer insanların yeteneğinizin doğrultusunda sizi doğru bir şekilde yönlendirmesi yönünüzü bulmanız açısında değerlidir.